Послание

„Има комуникация на това ниво на висше съзнание и то е едно достъпно ниво. Това, което често се случва е, че ние се разкъсваме и така сами се спираме. Изграждаме стени около себе си. Скриваме се от тези енергии, защото се страхуваме от силата, която имаме. Страхуваме се, че бихме могли да станем наистина мощни в живота си … Страховете възникват от страха да поемеш отговорност за живота. … Хората не искат тази отговорност. Те искат да бъдат в състояние на нужда. Те искат да имат нужди в живота си. Тези нужди стават генератор на тяхното съществуване, но в действителност нуждата е пречка. Нуждата ни пречи да се свържем. „

Д-р Ерик Пърл