Медитации

Мета медитацията за доброта, изпълнена с любов, е централен елемент на будистката медитативна практика.
Древноиндийската дума Мета означава безусловна любов и описва вътрешното състояние на благоволение, всеобхватна доброта и дружелюбност . В Будизма Мета е една от четирите най-високи качества на духа.
Мета медитацията е особено красиво и нежно упражнение за изживяване и изпращане на любяща доброта. Колкото повече се практикува, толкова по-лесно ни се отдава да се свържем със себе си и с другите.