Работа с мен

Аксес Бар курсове в България и Германия, Интуитивно енергийно лечение, Силата на осмицата – работа с фокусирано намерение, енергийна настройка, медиален коучинг, уъркшопи и семинари